o firmie

o firmie

historia

Budynki, które obrała sobie za siedzibę RUDPOL-OPA Sp. z o.o. trwale zapisały się na kartach górniczej historii śląska. Właśnie tutaj, w 1860 roku, znany ród Ballestremów rozpoczął w polu górniczym „Klara” budowę szybu, któremu później nadano tę samą nazwę. Szyb Klara początkowo pracował jako wydobywczy i materiałowy.
Później przejął on rolę szybu wentylacyjnego i podsadzkowego
dla połączonych od 1931 roku kopalń „Wolfgang” i „Brandenburg” – istniejącej od 1770 roku, jednej z pierwszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W 1924 roku kopalnia „Brandenburg” została przemianowana na „Wawel”. Po roku 1945 przy szybie „Klara” utworzono Zasadniczą Szkołę Górniczą stopniowo adaptując kotłownię i dawny budynek przeróbki mechanicznej węgla dla celów szkolnictwa górniczego. Szyb Klara wentylował wyrobiska
w pokładach na poziomie 450m, do czasu gdy pożar maszyny wyciągowej przyczynił się do wycofania go z eksploatacji.

Rudpol-OPA Sp. z o.o. rozpoczęło działalność 01.09.1995r. jednak tradycje Ośrodka Pomiarówi Automatyki sięgają roku 1966. Zalążkiem powstania Ośrodka zajmującego się badaniem urządzeń elektroenergetycznych było powołanie Oddziału Pomiarów Elektrycznych i Automatyki przy KWK „Siemianowice”. Po czterech latach oddział ten przekształcono i rozdzielono na Oddział Pomiarów elektrycznych w kopalni „Siemianowice” i Ośrodek Automatyki przy kopalni „Michał”. W 1975 r oba te działy połączono i utworzono Ośrodek Pomiarów i Automatyki-OPA. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A. w 1993 r. ośrodek został włączony w struktury spółki „Kopalnie Rudzkie” S.A. by świadczyć usługi dla kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. Zakończeniem procesu restrukturyzacji było utworzenie we wrześniu 1995 samodzielnego podmiotu gospodarczego pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe RUDPOL-OPA” w skład którego weszły Ośrodek Pomiarów i Automatyki oraz inne zakłady „Kopalń Rudzkich” S.A.

W roku 2001 podjęto stoswone działania mające na celu wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 Audyt certyfikujący przeprowadzony został przez firmę Bureau Veritas Quality Internatonal Oddział Katowice. Tematem pierwszego
audytu były:

– badania urządzeń elektroenergetycznych
– badania urządzeń elektrycznych
– badania przeciwwybuchowe
– badania i serwis układów napędowych w tym maszyn wyciągowych
– usługi sprzętowo – transportowe.

W wyszczególnionym zakresie Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność z systemem zarządzania jakością
z wymaganiami procedury PN-EN ISO 9001:2001. W 2005 roku Rudpol-OPA pragnąc dać swoim klientom pewność najwyższej jakości oferowanych usług wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001:2000, ISO 14001 oraz PN-N-18001, dając świadectwo, że wysoka jakość usług idzie w parze z działaniami prowadzonymi w sposób bezpieczny dla środowiska oraz w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Od 2014 roku jednostką certyfikującą Zintegrowany System Zarządzania został Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Statków S.A. a zakres certyfikowanej działalności znacznie rozszerzono.

o nas - historia

dołącz do zespołu

Praca w Rudpol-OPA zapewni Ci satysfakcję, da możliwość rozwoju i pozwoli na zdobycie cennych doświadczeń pod czujnym okiem najwyższej klasy specjalistów. Przeglądaj nasze najnowsze ogłoszenia.

Zatrudnimy:

Osoby z wykształceniem minimum średnim technicznym o kierunku: elektryk, elektronik, mechatronik, elektromechanik. 
Mile widziane posiadane uprawnienia SEP.

Kontakt:

Lucjan Fojk

tel. 32 34 47 125

lucjan.fojk@rudpol-opa.pl

Zatrudnimy:

Osoby z wyższym wykształceniem o profilu elektrycznym,

Mile widziane stwierdzenie kwalifikacji: Dozoru Wyższego w ruchu elektrycznym zakładu górniczego (z co najmniej 5-letnim stażem pracy przy wykorzystaniu powyższych kwalifikacji)

Kontakt:

Lucjan Fojk

tel. 32 34 47 125

lucjan.fojk@rudpol-opa.pl

Zatrudnimy:

Operatora sprzętu Cięzkiego

Kontakt:

Piotr Giemza

tel. 32/3447-121 lub 502 314 686

piotr.giemza@rudpol-opa.pl

o firmie

Projekty

o firmie

nagrody i uznanie

Gazela Biznesu - grono najdynamiczniej rozwijających się firm

2010 rok

Gepard Biznesu - plebiscyt prowadzony przez Instytut Nowoczesnego Biznesu

2011 rok

Laureat nagrody Siła Sukcesu

2011 rok

Tytuł Lidera Odpowiedzialnego Biznesu

2011 rok

Brązowy Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica

2013 rok

Odznaka Honorowa za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

2013 rok

o firmie

Odznaczenie Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę

Roman Sroczyński

2021 rok

Marek Chojnicki

2021 rok

o firmie

galeria

o Firmie

GIG i Rudpol-OPA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy

Zacieśnienia współpracy w obszarach: górnictwa, geoinżynierii, energii i inżynierii środowiska zakłada list intencyjny, który w czwartek, 7 kwietnia, podpisały Główny Instytut Górnictwa i firma Rudpol-OPA – poinformowały służby prasowe GIG. Ponadto strony deklarują poparcie dla projektów zainicjowanych w efekcie podpisania listu.